Cena zlata jako na houpačce

Cena zlata v poslední době prošla značnými výkyvy. Poptávku ovlivňuje měnová politika centrálních bank, které dodaly do ekonomiky množství finančních prostředků prostřednictvím nákupu dluhopisů. Dalším ovlivňujícím faktorem je bezesporu fakt vnímání rizika na finančních trzích, kdy zastánci zlata podporují myšlenku vnímání zlata jakožto alternativního uchovatele hodnoty. Očekává se opět nárůst cen drahých komodit, nejlepší vyhlídky pro rok 2013 z drahých kovů má ale stříbro.
více

SITEMAP