Jak vlastně vzniká zlato?

Australští odborníci, seismolog Dion Weatherley a geochemik Richard Henley, v časopise Nature Geoscience zveřejnili studii, která tvrdí, že zlato se sráží v horninách při zemětřesení. Během otřesů horniny v zemské kůře praskají. Přitom dochází k obrovským poklesům tlaku a zlato rozpuštěné v hornině přítomné kapalině se bleskově vysráží právě v trhlinách, které většinou spojují hlavní zlomové linie.
více

SITEMAP